زندگی حریÙ� تو نیست رÙ�یق توست
۱۴ام شهریور ۱۳۹۷ هاست و سرور


انسان راضی و خرسند انسانی است که هر لحظه از زندگی خود را زندگی می‌کند و مدام به لحظه‌های خود برچسب نمی‌زند که این لحظه من خوب بود و آن لحظه من خوب نبود. انسان راضی و خرسند کسی است که منتظر بیرون نمی‌ماند که به او هویت یا احساس شادی داده شود، بلکه این شادی و هویت و بودن از درون خود او می‌جوشد


مطالب پیشنهادی