چند حادثه ديگر بايد اتفاق بيفتد تا مترو رويه غيركارشناسي خود را اصلاح كند‌؟!
۲۳ام فروردین ۱۳۹۷ هاست و سرور


پس از انتشار گزارشي با عنوان «مترو با حذف راهبر كمكي روي ريل خطا مي‌رود» در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، روابط عمومي مترو جوابيه‌اي را ارسال كرده كه متن آن و پاسخ «جوان» در ادامه آمده است.


مطالب پیشنهادی