پرسپولیس با برد تراکتورسازی به دوازدهمین برد فصل رسید
مطالب پیشنهادی