نگرش مولدگرا به مراکز آموزش عالی کشورموجب ارتقای آنها در تراز جهانی می شود
۲۴ام دی ۱۳۹۶ هاست و سرور

نگرش مولدگرا به مراکز آموزش عالی کشورموجب ارتقای آنها در تراز جهانی می شود
معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: بودجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باید به طور مناسب تخصیص یابد و اگر به مراکز آموزش عالی نگاه هزینه ای داشته باشیم، راه به جایی نمی بریم ولی نگرش مولدگرا به این مراکز علمی می تواند موجب پیشرفت علم در کشور شده و انتظارداشت که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما درتراز جهانی هم به طور گسترده ای مطرح شوند.


مطالب پیشنهادی