ماموریت گرایی؛ اولویت اصلی نهاد آموزش عالی
۶ام اسفند ۱۳۹۶ هاست و سرور

ماموریت گرایی؛ اولویت اصلی نهاد آموزش عالی
دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات فناوری گفت: به علت کثرت و تعدد واحدهای آموزش عالی کشور، موازی کاری و همپوشانی فعالیت ها و به منظور تحقق اهداف توسعه علم و فناوری، طرح ساماندهی آموزش عالی در قالب طرح آمایش در حال انجام است که « ماموریت گرایی» دانشگاهها از محورهای این طرح و اولویت مهم آموزش عالی است.


مطالب پیشنهادی