لزوم ارتقای همکاری های علمی ، فرهنگی میان ایران و یونسکو
۴ام آذر ۱۳۹۶ هاست و سرور

لزوم ارتقای همکاری های علمی ، فرهنگی میان ایران و یونسکو
معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دیدار با معاون آموزش سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه های فعالیت آن سازمان از جمله آموزش، فرهنگ، علوم و ارتباطات را تشریح و بر لزوم ارتقای همکاری ها و ارتباطات میان تهران و یونسکو تاکید کرد.


مطالب پیشنهادی