ضرورت مشارکت نخبگان ایرانی در ارتقای علمی کشور و رفع تنگناهای اقتصادی
۱۹ام مهر ۱۳۹۷ هاست و سرور

ضرورت مشارکت نخبگان ایرانی در ارتقای علمی کشور و رفع تنگناهای اقتصادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن بر ضرورت مشارکت کلیه نخبگان ایرانی اعم از داخل و خارج در ارتقای علمی و فناوری کشور و تلاش برای رفع تنگناهای اقتصادی تأکید کرد.
مطالب پیشنهادی