ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان
۱۲ام دی ۱۳۹۶ هاست و سرور

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان
دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز یکشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف سازمان امور دانشجویان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فناوری‌های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد.


مطالب پیشنهادی