شاخص امید به زندگی و جمعیت با سواد در کشور افزایش یافته است
۲۶ام بهمن ۱۳۹۶ هاست و سرور

شاخص امید به زندگی و جمعیت با سواد در کشور افزایش یافته است
دکترمعصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری درامورزنان و خانواده با تاکید بر اینکه تحولات زیادی در کشور ایجاد شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش های جهانی، پرشتاب ترین کشور از نظر توسعه انسانی معرفی شده است، به عنوان مثال شاخص امید به زندگی در ایران در ابتدای انقلاب ۵۰ سال بود و امروز ۷۸ سال برای خانم ها و ۷۳.۸ برای آقایان است.


مطالب پیشنهادی