سيستان وبلوچستان دريك قدمي قطب گوهرتراشي ايران
۲۲ام دی ۱۳۹۶ هاست و سرور


با وجود اينكه خشكسالي هاي اخيروثابت ماندن اين شرايط در بسياري از استانهاي كشور موجب شده تا اين مناطق نتوانند درحال حاضر بهره آنچناني از كشاورزي ودامداري خود ببرند، با اين حال وجود برخي معادن ازجمله سنگهاي قيمتي دراين مناطق سبب شده تا به عقيده كارشناسان با سرمايه گذاري دراين زمينه ضمن ايجاد اشتغال ودرآمد زايي ، گام بزرگي در زمينه اقتصاد مقاومتي برداشت.


مطالب پیشنهادی