سهم انقلاب اسلامی از نظم آینده جهان
۲۰ام آبان ۱۳۹۶ هاست و سرور


همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که جهان با فروپاشی قریب‌الوقوع نظام لیبرال سرمایه‌داری غربی و نظام استکباری سلطه به رهبری شیطان بزرگ‌، شکل‌گیری نظم چند‌جانبه جدید را از سال ۲۰۲۵ تجربه خواهد کرد.


مطالب پیشنهادی