زندگی در سردترین شهر جهان
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ هاست و سرور


یاکوتسک شهری در شرق سیبری و پایتخت یاقوتستان روسیه است که نیمی از سال را در دمای -۶۰ درجه سانتی گراد سپری می‌کند و سردترین شهر جهان محسوب می‌شود.


مطالب پیشنهادی