ديپلماسي اقتصادي از شعار تا شعور
۳ام بهمن ۱۳۹۶ هاست و سرور


حدود پنج سال پيش آقاي روحاني در شعارهاي تبليغاتي خود موضوع ديپلماسي اقتصادي را در برنامه‌هاي خود به‌ عنوان يك استراتژي و راهبرد اقتصادي در سياست خارجي مطرح كرد…


مطالب پیشنهادی