ديده نشدن «آن سوي ابرها» در سينما
۳ام اسفند ۱۳۹۶ هاست و سرور


فيلم جديد مجيد مجيدي با نام «آن سوي ابرها» كه قرار بود از روز گذشته در سينما‌ها اكران شود، با تصميم سازندگان فيلم از اكران كنار گذاشته شد تا زمان ديگري براي اكران آن در نظر گرفته شود.


مطالب پیشنهادی