ده دانشگاه ایرانی در فهرست سبزترین‌های موسسه‌های جهان قرار گرفتند
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ هاست و سرور

ده دانشگاه ایرانی در فهرست سبزترین‌های موسسه‌های جهان قرار گرفتند
تازه ترین ویرایش ۲۰۱۷ رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره توسعه پایدارنشان می دهد که، از میان ۶۱۹ موسسه ارزیابی شده در سطح بین المللی، ۱۰ موسسه ایرانی در فهرست سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند.


مطالب پیشنهادی