درس‌هايي كه نياموختيم
۲۵ام دی ۱۳۹۶ هاست و سرور


در روزهاي گذشته در شهرهاي چندي از ايران اسلامي شاهد اجتماعات اعتراضي و به تبع آن سوء استفاده عده‌اي از معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب براي بهره برداري از آن و ناآرام كردن كشور بوديم.


مطالب پیشنهادی