داغ كودكان زباله‌گرد
۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ هاست و سرور


پيمانكاران ظالم كودكان را براي كار به ميان زباله‌دان‌ها مي‌فرستند كدام نهاد دولتي بر اين چرخه نظارت مي‌كند‌؟!


مطالب پیشنهادی