خوابگاه ۱۵۰ نفری دانشجویی در مجتمع آموزش عالی بم به بهره برداری رسید
مطالب پیشنهادی