تير خلاص جهاد کشاورزي به باغات زيتون طارم با صدور مجوز واردات
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ هاست و سرور


سالانه ۸۵ هزار تن زيتون در کشور توليد مي‌شود که بيش از ۵۰ هزار تن آن متعلق به زنجان است. از اين رو شهرستان طارم همواره با برداشت‌هاي چندهزارتني مرغوب‌ترين زيتون در مقام نخست توليد اين محصول قرار دارند.


مطالب پیشنهادی