توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به معیشت کارکنان
۱۹ام مهر ۱۳۹۷ هاست و سرور

توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به معیشت کارکنان

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی ، توجه به معیشیت کارکنان، آموزش مستمر قوانین و رعایت مقررات قانونی را از جمله سیاست های اجرایی این معاونت در حوزه منابع سازمانی اعلام کرد.
مطالب پیشنهادی