توجه به اصل عقلانیت و تکریم علم و عالم ، تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش از ویژگی های سند راهبردی گروه علوم حوزه ای به شمار می رود
۲۰ام مهر ۱۳۹۷ هاست و سرور

توجه به اصل عقلانیت و تکریم علم و عالم ، تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش از ویژگی های سند راهبردی گروه علوم حوزه ای به شمار می رود

دکترمحمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در اجلاس روسا و معاونان آموزشی دانشگاه های حوزوی با اشاره به ویژگی های سند راهبردی توسعه و پیشرفت متناظر علوم انسانی و معارف اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها افزود: ایجاد تعامل فعال با محیط جهانی و فرآیند های توسعه علم و فناوری ، توجه به اصل عقلانیت و تکریم علم و عالم ، تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش از دیگر ویژگی های سند راهبردی گروه علوم حوزه ای به شمار می رود.
مطالب پیشنهادی