تهدید نیست، فرصتی طلایی است
۶ام تیر ۱۳۹۷ هاست و سرور


اعتراض مسالمت‌آمیز به وضعیت اقتصادی را اگر چه عده‌ای تهدید به شمار می‌آورند، اما به شرط برخورد صحیح با این پدیده می‌توان با اجماع‌سازی عمومی، شرایط را برای اصلاحات اقتصادی که ایران ۱۰۰ سال است نیازمند آن است، فراهم آورد.


مطالب پیشنهادی