امکان استفاده از بودجه های استانی برای توسعه مراکز آموزش عالی فراهم شد
۱۴ام فروردین ۱۳۹۷ هاست و سرور

امکان استفاده از بودجه های استانی برای  توسعه  مراکز آموزش عالی فراهم شد

دکتر حسین عسکریان ابیانه ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص وضعیت تخصیص اعتبارات بخش آموزش عالی کشور در سال جدید گفت: برای نخستین بار بودجه آموزش عالی کشور در سال ۹۷ حدود سه درصد بودجه کل کشور شد و همچنین امکان استفاده از بودجه های استانی برای توسعه مراکز آموزش عالی فراهم شد.
مطالب پیشنهادی