ارائه طرح اگزوکوپتر غریق نجات در مرکز کیفیت اندیشی نوآور وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی
۲۹ام آذر ۱۳۹۶ هاست و سرور

ارائه  طرح اگزوکوپتر غریق نجات در مرکز کیفیت اندیشی نوآور وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی
دستگاه اگزوکوپتر که توسط مرکز کیفیت اندیشی نوآور وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی طراحی و ساخته شده است در هجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری و فن بازار در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.


مطالب پیشنهادی