احياي خاطره و مختصات يك «مظلوميت»
۱۶ام اسفند ۱۳۹۶ هاست و سرور


استاد علي ابوالحسني (منذر) از «دانايان راز تاريخ اسلام، ايران و استعمار» و از «طلايه‌داران ستيز با تحريفات تاريخي» بود كه با ژرف‌كاوي كم‌نظير و دقتي بي‌بديل گم‌گوشه‌ها‌ي تاريخ را بازجست و راهي جديد را فراروي تاريخ‌پژوهان گشود.


مطالب پیشنهادی