ابر بی‌باران مجلس
۲۳ام اسفند ۱۳۹۶ هاست و سرور


دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:‌ ‌نمایش استیضاح با درگیر کردن چند روزه دولت و مجلس با نتیجه هیچ به پایان رسید.


مطالب پیشنهادی