آنکارا نگران به خطر افتادن تروریست‌های ادلب شد
مطالب پیشنهادی